Välkommen!

De flesta talteknologiska applikationer av kommersiell kvalitet använder sig av stora uppmärkta datamängder. Ett systems prestanda är inte sällan direkt beroende av kvaliteten på det uppmärkta materialet. Det är viktigt att datamängderna bearbetas på ett professionellt sätt av personer med rätt kunskaper.


Aktuellt
Post- och telestyrelsen (PTS) finansierar talsyntesutveckling för Wikipedia. Projektet utförs av Wikimedia Sverige, Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) och STTS. Pressmeddelanden: PTS | Wikimedia | KTH.

Artikel i Ny Teknik: Sverige får Wikipedia att börja prata


STTS är en pålitlig underleverantör med stor erfarenhet av utveckling av talsyntes, uttalslexikon och processning av data för automatisk taligenkänning. Vi är vana att hantera stora mängder data, och har utvecklat metoder och verktyg som gör att vi kan garantera svårslagen kvalitet. Läs gärna mer om våra tjänster, och hör av dig till oss om du vill ha mer information om vad vi kan göra.