Om STTS

STTS är ett specialistföretag med inriktning på datorlingvistik och talteknologi. Företaget erbjuder konsulttjänster inom talteknologi, generella och skräddarsydda syntetiska röster, lexikonutveckling, uppmärkning av tal- och språkdata, samt tjänster inom talteknologiområdet, inklusive programutveckling.

STTS grundades 2002 av Harald Berthelsen, Nikolaj Lindberg, Hanna Lindgren och Jessica Waywell. Företaget är helägt av grundarna, och har inga externa finansiärer. Sedan 2016 har bolaget kontor på Folkungagatan på Södermalm i Stockholm.

STTS grundare har mångårig erfarenhet av forskning och utveckling inom datorlingvistik, talteknologi och dialogsystem. De har utbildning i bland annat lingvistik, datorlingvistik, talteknologi, fonetik, programmering, svenska, engelska, tyska, irländska och finska.

Sedan starten har STTS bland annat arbetat med utveckling av text-till-tal; uttalslexikon på ett flertal språk, utveckling av talsyntes på olika språk, samt även transkribering och semantisk kategorisering av taldata att användas i dialogsystem.