Texter

Här är några exempel på tutorialer och andra texter som producerats av oss på STTS.

Egrep for linguists
En omfattande tutorial för egrep, skriven av Nikolaj Lindberg. Mer info »

Scala
En introduktion till Scala för Javaprogrammerare. I Datormagazin nummer 5, 2012, som kan beställas från www.datormagazin.se.

Squeryl
En introduktion till Squeryl, ett Scalabibliotek för relationsdatabaser. I Datormagazin nummer 11, 2010, som kan beställas från www.datormagazin.se.

XStream
En presentation av ett javabibliotek för XML-processning, XStream. Den finns i Datormagazin nummer 5, 2006, som går att beställa från www.datormagazin.se.

Weka
En introduktionstext till det fritt tillgängliga maskininlärningssystemet Weka. Publicerad i Datormagazin nummer 4, 2006, som går att beställa från
www.datormagazin.se.

Lathund för GnuPG
Vi använder GnuPG för att kryptera kunddata. Här finns en lathund för kryptering med GnuPG (pdf-fil).